Implementatie en training

De ervaring leert, dat het aan adviseurs beschikbaar stellen van goede software alleen, vaak niet voldoende is om effectief en efficiënt gebruik ervan te borgen.

 

Sommige gebruikers zullen vanaf het eerste begin kunnen lezen en schrijven met een nieuwe tool. Anderen zullen moeten worden getraind en begeleid: niet alleen in het 'technisch' gebruik van de software, maar ook in de manier van werken met en bij de klant.

 

Daarom verzorgt SRMS B.V. ook trainingen ter ondersteuning van uw adviseurs in het gebruik van Risk360. Dit kunnen zowel tooltrainingen zijn in het technisch gebruik van de tool, maar ook vaardigheidstrainingen om tool in commercieel opzicht optimaal te benutten. Hiertoe werken wij samen met een gespecialiseerde trainer.

 

Desgewenst verzorgen wij het gehele implementatietraject tot en met monitoring en bijsturing op basis van behaalde resultaten.