Masterclass: Succesvol risico- & verzekeringsadviseur met Risk360

Volg de eendaagse opleiding

4 redenen om deel te nemen:
1. Behoud en uitbreiding relaties
2. Voldoe aan de zorgplicht
3. Verhoog de klanttevredenheid
4. Lever maatwerk

 

Na het volgen van de masterclass “Succesvol risico- & verzekeringsadviseur met Risk360 is de deelnemer “Gecertificeerd Risico & Verzekeringsadviseur”.
(Hiernaar kan worden verwezen op uw website etc.)

 

Vergroot het succes van uw klantbeheer en -acquisitie

Mede in het kader van de zorgplicht mogen relaties van u als verzekeringsadviseur "een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten".

Een goed advies over de beheersing van de risico’s en de samenstelling en kwaliteit van de verzekeringsportefeuille is enkel mogelijk als u als adviseur de activiteiten, activa en specifieke situatie van uw relatie goed in kaart en beoordeeld heeft. Risk360l is hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Met Risk360l brengt u op gestructureerde wijze de activiteiten, activa en specifieke situatie van uw relatie (“klantprofiel”) in beeld.

Uit het klantprofiel kan worden afgeleid welke risico’s worden gelopen en eventueel ook hoe de mate van risicobeheersing is. Door vervolgens ook de bestaande verzekerings-portefeuille aan het klantprofiel te koppelen, kan snel en efficiënt de kwaliteit en samenstelling van

de bestaande verzekeringsportefeuille worden beoordeeld. Op basis hiervan kunt u uw relatie op een gedegen wijze advies uitbrengen over eventuele hiaten, doublures, onvolkomenheden en wat allemaal goed is geregeld.

Tijdens de Masterclass nemen wij u stapsgewijs mee in het analyse- en adviesproces en geven daarbij tekst en uitleg over hoe u de tool hierin het best kunt gebruiken.

Wat levert de masterclass op


Na afronding van de Masterclass kunt u:

 • Met een gedegen advies bestaande relaties behouden en nieuwe relaties binnenhalen (verhoging rendement)
 • Snel en efficiënt een klantprofiel opstellen (tijdbesparend)
 • Inzicht verstrekken en advies uitbrengen over het risico- en verzekeringsbeheer van uw relatie (invulling geven aan uw zorgplicht)
 • Maatwerk leveren (hogere klanttevredenheid)
 • Minder snel geconfronteerd worden met claims als gevolg van onjuist/onvolledig advies (lagere kosten)

Inhoud programma


Tijdens de masterclass wordt o.a. invulling gegeven aan:

 • Afspraken die je (vooraf) met je relatie maakt over de risico- en assurantie-analyse
 • Hoe bereid je de inventarisatie zo goed en efficiënt mogelijk voor
 • Hoe voer je het inventarisatiegesprek met je relatie
 • Hoe verwerk je de inventarisatiegegevens en beschikbare verzekeringsbescheiden tot een advies
 • Hoe bespreek je de inhoud van de rapportage met je relatie, waar focus je op
 • Te maken afspraken/vervolgstappen m.b.t. risico’s, beheersmaatregelen en verzekeringsdekkingen.
 • Bediening en gebruik van de tool

Toelichting programma

Voor wie bestemd


Duur

Data

Locatie

Aantal deelnemers

 

 

Investering

 • iedereen die werkt óf wil gaan werken met Risk360 (zoals buiten- en binnendienst) 
 • 1 dag
 • nader / in overleg
 • nader / in overleg (evt. incompany mogelijk)
 • de masterclass vindt plaats bij minimaal 4 deelnemers. Om voldoende individuele aandacht te kunnen geven, zal het aantal deelnemers maximaal 10 per masterclass zijn.
 • €  495 per deelnemer (excl. BTW, incl. lunch)