Disclaimer / Auteursrecht

SRMS B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de berichten en/of andere teksten op de website. SRMS B.V. is niet aansprakelijk voor schade of verliezen als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van SRMS B.V.

 

 Aan de inhoud van de website www.srms.nl kunnen geen rechten worden ontleend.