Aanvullende pakketten voor het werken met Risk360

Kies voor “Ondersteuning” en/of “Uitvoering”

4 redenen om te kiezen voor “Pakket ondersteuning”:
1. Persoonlijk advies
2. Second opinion op in- en output
3. Efficiënter verlopen (vervolg)onderzoeken
4. Tevreden relaties

4 redenen om te kiezen voor “Pakket uitvoering”:
1. Uw eigen tijdsinvestering is minimaal
2. Korte doorlooptijden
3. Uitvoering door deskundige en ervaren riskmanagers
     met uitgebreide kennis van verzekeringen en uiteraard de software
4. Tevreden relaties

 

Hoe wij u kunnen helpen bij een risico- en verzekeringsonderzoek met onze software

Risicoanalyses uitvoeren en dit vastleggen in een rapport zal in de meeste gevallen niet uw alledaags werk zijn. Daarnaast is het uitvoeren en rapporteren van een uitgebreidere analyse vaak tijdrovend.

Risk360 van SRMS B.V. kan u helpen om efficiënt en gestructureerd risico’s in kaart te brengen, de kwaliteit en samenstelling van de verzekeringsportefeuille in kaart te brengen en hier een gedegen advies over uit te brengen.

Om voor u het gebruik van Risk360 zo efficiënt en succesvol mogelijk te maken en de tijdsdruk te verlichten, hebben wij twee pakketten geïntroduceerd waarbij wij u deskundige ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij de verschillende onderdelen van het analyse- en adviestraject:
Pakket “Ondersteuning” en Pakket “Uitvoering”.


Door onze jarenlange ervaring op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement, kunnen wij u uitstekend persoonlijk begeleiden bij het uitvoeren van delen van het analyse- & adviestraject óf desgewenst het gehele traject voor onze rekening nemen.

De ondersteuning of uitvoering wordt verricht door André van der Sluijs of Erwin Schouten (eigenaren van SRMS B.V. en de makers en leverancier van de software. Naast hun jarenlange ervaring op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement zijn zij  uiteraard uitstekend bekend met de inhoud en bediening van de software.

SRMS B.V. bemiddelt zelf niet in verzekeringen en heeft géén andere belangen dan dat u uw klanten zo goed mogelijk kunt adviseren over de risico’s en de samenstelling en dekkingen van hun verzekeringsportefeuille.

De keus is aan u.


Werkzaamheden/activiteiten


1. Voorbereiding van de inventarisatie
2. Inventarisatie bij uw klant/prospect
3. Uitvoeren verzekeringsanalyse
4. Uitwerking/opstellen rapportage
5. Voorbereiding bespreken rapportage
6. Bespreking rapportage bij uw klant/
     prospect


Pakket: 
“Ondersteuning” (€ 250)


Pakket: 
“Uitvoering” (€ 750)

 

/✔

Pakket “Ondersteuning”

 • De werkzaamheden bestaan uit ondersteuning “op afstand”, dat wil zeggen met één of meerdere medewerkers van uw kantoor. Dit kan telefonisch, via “schermdelen”, via het raadplegen van de in de tool  ingevoerde gegevens etc.
 • Wij bieden ook de mogelijk om op uw kantoor e.e.a. gezamenlijk door te nemen en te bespreken. Hiervoor worden dan per bezoek aanvullende (vooraf in overleg met u af te stemmen) reiskosten berekend.
 • De vergoeding bedraagt € 250 (excl. BTW) per analyse/relatie. De vergoeding wordt rechtstreeks aan u als intermediair in rekening gebracht.

Pakket “Uitvoering”

 • De werkzaamheden zullen door SRMS B.V. worden uitgevoerd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat u in de gesprekken met uw relatie e.d. participeert.
 • In dit pakket is 2x (1x t.b.v. de inventarisatie en 1x t.b.v. de rapportbespreking) een bezoek aan uw relatie opgenomen. Indien er aanvullende bezoeken noodzakelijk zijn, worden per bezoek aanvullende (vooraf in overleg met u af te stemmen) reiskosten berekend.
 • De vergoeding bedraagt € 750 (excl. BTW) per analyse/relatie. De vergoeding wordt rechtstreeks aan u als intermediair in rekening gebracht.

Toelichting werkzaamheden/activiteiten

1. Voorbereiding van de inventarisatie

 • Inzicht verkrijgen in welke afspraken zijn gemaakt met de relatie over bijv. de doorlooptijd, aantal te voeren gesprekken, kosten etc.
 • Raadplegen van de website van de relatie om onder meer een eerste indruk te krijgen van de achtergronden, activiteiten, locaties etc.
 • Invullen van reeds bekende (klant)informatie in de tool

2. Inventarisatie bij klant/prospect

 • Rondleiding
 • In kaart brengen “klantprofiel” (eventueel inclusief de status van de beheersmaatregelen) door middel van een interview bij de relatie

3. Uitvoeren verzekeringsanalyse

 • De invoer van de aanwezige en “niet aangetroffen” verzekeringen geschiedt door SRMS B.V. De analyse van de verzekeringsanalyse dient in principe samen met u te worden uitgevoerd.

4. Uitwerking /opstellen rapportage

 • Beoordelen in- en output
 • Formuleren managementsamenvatting met conclusies en aanbevelingen

5. Voorbereiding bespreken rapportage

 • Bepalen prioriteiten uit rapportage
 • Bepalen eventuele vervolgstappen

6. Bespreking rapportage bij klant/prospect

 • Bespreken highlights rapportage
 • Bespreken te ondernemen acties
 • (opvolging van de overeengekomen acties e.d. vallen onder de verantwoordelijkheid van het intermediair. Aanwezigheid van de adviseur van het intermediair bij dit gesprek is dan ook gewenst/vereist)