Onderscheidende aspecten van Risk360

De tool die het beste aansluit bij uw dagelijkse praktijk. Het onderscheidt zich onder meer op de volgende 9 punten (in alfabetische volgorde):

1. Borging van de zorgplicht en gedegen vastlegging

Risk360 biedt de best mogelijke borging van de zorgplicht voor uw als tussenpersoon/makelaar. Alle aspecten van het bedrijfsproces van uw klant komen aan de orde; bij alles wordt in het rapport uitgelegd wat het inhoudt, wat de (mogelijke) consequenties en risico's zijn én wat u hierover met elkaar heeft afgesproken.

2. Diepgang


U kunt zelf bepalen hoe breed en hoe diep de analyse moet worden uitgevoerd. We onderscheiden drie niveaus van diepgang van vragen én de klant kan zelf kiezen welke aspecten van de klant hij wil analyseren (bijvoorbeeld 'gebouwen', 'leveranciers' of 'aansprakelijkheid').  Hierdoor is de tool bruikbaar van zzp'er tot MKB+.

3. Flexibiliteit

 
U kunt zelf kiezen welke onderdelen u wilt analyseren, welke hoofdstukken en/of bijlage(n) in het rapport opgenomen dienen te worden etc. Ook kan bijvoorbeeld een Engelstalige managementsamenvating worden gegenereerd: handig voor bedrijven met een buitenlandse moeder.

4. Helderheid

Door het gebruik van kleuren (rood, oranje en groen) wordt direct inzichtelijk wat wel/niet goed geregeld is en hoe ernstig geconstateerde tekortkomingen zijn.

5. Inzicht in beheersmaatregelen

U heeft (bij de uitgebreide analyse) de mogelijkheid om de beheersing van de (verzekeringsgerelateerde) risico's in kaart te brengen en hierover te adviseren.

6. Klantspecifiek

Risk360 is zo ingericht dat het rapport volledig is toegespitst op uw klant. We hebben zoveel mogelijk voorkomen dat er generieke formuleringen in de tekst staan waarvan uw klant zelf moet bedenken of deze wel of niet van toepassing zijn op zijn onderneming. Onze tool stelt juist vast of iets van toepassing is en genereert dán een tekst die op uw klant van toepassing is. In tegenstelling tot andere tools lijkt het niet op 'aanvink-werk'.

7. Maatwerk

Enkele van onze klanten hebben maatwerkversies. Dit maatwerk kan eruit bestaan dat we het rapport volledig opmaken in de huisstijl van uw organisatie, maar we kunnen ook de tool volledig aanpassen aan uw behoeften en wensen.

8. Sectorspecifiek

Voor de meest gangbare sectoren zijn aanvullende sectorspecifieke risico's en beheersmaatregelen opgenomen.

9. Voorgedefinieerde teksten

U kunt gebruik maken van legio voorgedefinieerde teksten, zoals beschrijvingen van verzekeringen, adviesteksten ten aanzien van verzekeringen en beheersmaatregelen, die u als gebruiker kan gebruiken om uw rapport samen te stellen.

 

10. Vragenlijst

Met Risk360 beschikt u over een module waarmee u een op uw klant toegespitste vragenlijst kunt genereren. Deze kan worden geprint en/of naar uw klant worden gemaild. Hierdoor

  • Kunt u desgewenst met de hand aantekeningen maken. Dit kan prettiger zijn voor het persoonlijk contact met uw klant tijdens het gesprek. Overigens hebben wij ook gebruikers die met succes de software bij de klant gebruiken op laptop of tablet: het heeft ook te maken met uw persoonlijke vaardigheden en/of voorkeuren.
  • Weet uw klant (desgewenst) van tevoren welke informatie van hem verwacht wordt, kan hij dit voorbereiden, waardoor het intakegesprek efficiënter en effectiever verloopt.

Andere tools die worden aangeboden aan verzekeringsintermediairs

Er zijn op de markt verschillende aanbieders van risicomanagementsoftware. Echter deze

  • zijn veelal bedoeld voor 'organisatiebreed risicomanagement'
  • verzamelen vooral informatie die relevant is voor de verzekeraar en niet voor uw klant
  • bieden niet de functionaliteit die onze software biedt.

Risk360 van SRMS biedt u de mogelijkheid om uw klanten een goed advies te geven over de risico's en kwaliteit en samenstelling van de verzekeringsportefeuille.